Kan man tillade sig at kalde det et evangelium – i øvrigt det første i 1.900 år? Ordet euangelion er græsk og betyder egentlig ”et glædeligt budskab” og man brugte det i de gamle græske bystater om en offentlig kundgørelse (der gerne skulle være glædelig). Da Markus som den første skrev sit evangelium omkring år 65 indledte han med, at dette er ”begyndelsen på evangeliet for Jesus Kristus”. Her er det helt klart, at man skal forstå evangelium i betydningen ”levnedsbeskrivelse”. Denne udlægning støttes også af Gad’s Bibelleksikon – som i øvrigt kan anbefales hvis man interesserer sig for den bibelske verden.

Før pilen hen over billedet for at se den anden side af bogen

Velkommen til hjemmesiden for Krista, der både er en roman og en debatbog. Den kan også kaldes Det femte Evangelium, fordi fortællingen er den samme som i de gamle evangelier af Mattæus, Markus, Lukas og til dels Johannes. Synsvinklen er dog en helt anden, idet jeg går ud fra, at Jesus var et ganske almindeligt menneske, der til gengæld fik en ualmindelig skæbne.

Mit håb er er, at Krista kan starte en åben og kvalificeret debat om kristendommen. Vi kan drøfte islam, fordi det er noget upersonligt for flertallet af danskere, men vi kan åbenbart ikke drøfte de kristne rødder. De fleste har det med at vende ansigtet den anden vej og hurtigt finde et nyt emne, bare man nævner ordet Jesus.

Det er ikke min påstand, at bogen rummer en ny sandhed. Derimod rummer den en række teorier, der kan give os en ny og mere naturlig opfattelse af de begivenheder, der for godt 2.000 år siden blev til kristendommen.